Telec Electronics

Informatie en producten voor telecommunicatie en electronica

Op de website van Telec Electronics (hierna te noemen Telec) worden privacygevoelige gegevens zoals persoonsgegevens verwerkt.

Telec is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens, in deze privacyverklaring leggen wij u uit welke gegevens het betreft, waar wij deze voor gebruiken en hoe wij daar mee omgaan.

Onder persoonsgegevens verstaan wij de directe (expliciete) en indirecte (impliciete) gegevens die u ons beschikbaar stelt tijdens het bezoek aan onze website. De directe gegevens stelt u bewust beschikbaar indien u zich op de website registreert, een contact verzoek indient of zich abonneert op een van onze nieuwsbrieven. Denk hierbij aan zaken zoals uw naam en adresgegevens, maar ook uw telefoonnummer en email adres.

De indirecte gegevens zijn de gegevens waar u misschien niet direct bij stil staat, maar dit zijn gegevens die u, bedoeld of onbedoeld, bij onze website en andere websites achter laat. Onder de indirecte gegevens verstaan wij gegevens zoals uw IP-adres, misschien informatie over de internetsite van waaruit u onze website heeft geopend, maar ook wat voor besturingssysteem of webbrowser u gebruikt en welke pagina's u op onze website bekijkt.

De indirecte gegevens zijn niet anoniem, en zijn b.v. gekoppeld middels een account of cookie tot een profiel te herleiden, lees hiervoor ook ons cookie beleid.

Telec gebruikt de directe persoonsgegevens om:
 • u onze producten en diensten aan te bieden
 • u toegang tot het persoonlijk deel van de website aan te bieden (account)
 • u in de gelegenheid te stellen om onze producten en diensten af te nemen
 • onze producten en/of diensten bij u af te leveren
 • betalingsverzoeken af te handelen
 • u te contacteren indien onze dienstverlening dit vereist
 • u te informeren over wijzigingen in ons privacy en cookie beleid
 • met u in contact te treden n.a.v. een contact verzoek
 • op uw verzoek nieuwsbrieven te sturen
Telec gebruikt de indirecte gegevens om:
 • inzage te krijgen welke pagina's en producten bekeken worden
 • inzage te verkrijgen via welke weg onze pagina's bereikt worden
 • de website beter af te stemmen op de behoefte van de bezoekers
Het spreekt voor zich dat Telec zowel met de directe als indirecte gegevens zorgvuldig omgaat. Bij het verkrijgen en verwerken van uw persoonsgegevens werken wij volgens de richtlijnen van de privacywetgeving.

Zo worden uw directe persoonsgegevens alleen intern gebruikt en niet op enigerlei wijze gedeeld met derden anders dan diegene die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling of het uitvoeren van de door ons aangeboden diensten.

Uw indirecte gegevens kunnen gebruikt worden voor analytische cookies. Telec doet dit alleen op basis van een bewerkersovereenkomst met diegene die de analytische cookies verwerkt, waarbij uw IP-adres wordt geanonimiseerd en geen overige gegevens worden gedeeld of worden gebruikt i.c.m. met andere diensten van de verwerker.

Account en order gegevens

Indien u zich op onze website registreert worden uw gebruikersnaam en wachtwoord versleuteld (beveiligd) opgeslagen. U als gebruiker heeft de verantwoordelijkheid om uw gebruikersnaam en wachtwoord zorgvuldig te bewaren en te beveiligen en deze niet met derden te delen.

Binnen uw persoonlijke account omgeving heeft u, naast de gebruikelijke mogelijkheden zoals het wijzigen van uw gegevens en het inzien van uw bestellingen, de mogelijkheid om uw account gegevens te exporteren als csv of xls bestand en de mogelijkheid om uw account zelfstandig te verwijderen. Let wel, indien u uw account verwijdert is deze niet meer te herstellen!

Een Telec website account heeft een maximale, inactieve, looptijd van 13 maanden. Bij 12 maanden inactiviteit sturen wij u eenmalig een email waarbij wij u vragen van uw account gebruik te maken, na 13 maanden inactiviteit wordt de account en de bijbehorende persoonlijke gegevens automatisch uit het systeem verwijdert.

In overeenstemming met de AVG wetgeving wordt er een logboek bijgehouden van deze wijzigingen, zodat wij op verzoek van deze instantie bewijs kunnen overleggen dat aan de geldende wetgeving is voldaan. Binnen onze organisatie heeft maar één persoon toegang tot deze gegevens.

Bedrijfsmatig en wettelijk zijn door ons afgehandelde bestellingen niet te verwijderen deze blijven tot de wettelijk geldende bewaarplicht in ons administratief systeem behouden.

Passant bestellingen (Gast account)

Indien u als gast onze website bezoekt en éénmalig een product of dienst afneemt wordt daar geen account aan gekoppeld. De door ons van u gevraagde gegevens beperken zich tot uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en email adres en de mogelijkheid tot het opgeven van een afwijkend leveradres. Deze gegevens zijn binnen onze systemen alleen gekoppeld aan deze eenmalige actie en zijn bedrijfsmatig en wettelijk niet te verwijderen en blijven tot de wettelijk geldende bewaarplicht in ons administratief systeem behouden.

Nieuwsbrieven

U heeft de mogelijkheid om zich te abonneren op één van onze nieuwsbrieven, dit is geheel vrijblijvend en berust op het opt-in systeem. Mocht u één of meerdere nieuwsbrieven niet langer willen ontvangen dan volstaat het om in de laatst ontvangen email op de uitschrijven link te klikken.

Houders van een Telec website account kunnen zich direct op één of meerdere nieuwsbrieven abonneren of zich daarvan afmelden.

Aanpassing privacy beleid


Telec behoudt zich het recht voor om deze verklaring van het privacybeleid tussentijds aan te passen zodat zij blijft aansluiten bij de geldende wetgeving en de werking van onze website, waarbij tussentijdse wijzigingen of aanpassingen in het privacybeleid kenbaar worden gemaakt.

Deze verklaring van het door Telec gehanteerde privacy beleid is voor het laatst aangepast op:


17-05-2018

Wijziging:

 1.  Aanmaak privacy beleid d.d. 17-05-2018